АКРЕДИТАЦИИ

ЧСУ «Юрий Гагарин» е единствената образователна институция в България, лицензирана едновременно по българската и по руската образователни системи. През април 2017 г. ЧСУ „Юрий Гагарин“ получи руска държавна акредитация за началното ниво на общообразователната си дейност, а през септември 2018 г. за обучение от V до ІХ клас. Учениците, които желаят могат да учат едновременно по двете образователни системи като в края на 9-ти клас, след успешно преминаване на изпит по руските стандарти, ЧСУ „Юрий Гагарин“ има правото да издаде на ученика диплома /атестат/ за завършено Основно общо образование, което е признато в Русия.