Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

«Артрециклиране»

Рециклирането е един от най-добрите начини да окажем положително влияние на света, в който живеем. То е важно както за околната среда, така и за самите нас. Чрез този предмет се изгражда култура към околната среда и навици за разделно събиране на отпадъци. От ненужни и употребявани пластмасови, хартиени и стъклени материали учениците изработват играчки и декорации за дома. С малко въображение и не много усилия от ненужните вещи, учениците сътворятват артистични аксесоари.