Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

«Астрономия»

Заедно към бъдещето! На територията на ЧСУ «Юрий Гагарин» са разположени: единственият в България цифров планетариум, авиокосмически център с музей на авиацията и космонавтиката, обсерватория и интерактивен аналог на спускаемия космически апарат «Союз-ТМА». Тук децата имат уникалната възможност да приложат всички теоретични знания за Космоса и астрономическите явления на практика. През 2019г. в ЧСУ «Юрий Гагарин» бе открит и първият във варненска област клуб по астронавтика с ръководител Красимир Стоянов – космонавт-изследовател на Република България. В голяма част от занятията са включени и видео конференции с ученици от цяла България, както и участия в Международни конкурси и олимпиади.