Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

«Българска кухня»

Традиции и новаторство! В специализиран кабинет по готварство, учениците се запознават с българската национална кухня и възпитават здравословно отношение към храненето. Поддържането на здравословен хранителен модел е важно за всеки един от етапите в жизненото развитие на личността. Културата на хранене изисква възпитание, дисциплина и информация. Умението да се храним правилно е въпрос на навик, който започва да се изгражда още от детска възраст.