Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ДОСТЪПНА СРЕДА

За осигуряване на достъп до сградата за хора с увреждания и в неравностойно положение  входът на училището е допълнително оборудван с рампа.

В класните стаи има специални учебни бюра, регулируеми спрямо височината на детето и наклона на плота на масата;

В ЧСУ „Юрий Гагарин“ ежедневно работят лекар и медицинска сестра. Анализ на здравното състояние на учениците с увреждания и разработване на мерки за опазване здравето на децата в сътрудничество с учители, психолози, хранителна служба, родители.

Осъществява се постоянен медицински контрол на организацията на храненето, спазването на санитарно-хигиенния режим и организация на физическото възпитание на ученици с увреждания. При необходимост се организира индивидуално диетично хранене.

Медицинската служба, заедно с психолози, логопеди и учители, подпомагат учениците с увреждания да се адаптират към училище.

За учениците с увреждания са изградени специални санитарни възли.