Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

«Екология и приятели на природата»

С грижа към природата! Практическите занятия се провеждат сред уникалната природа на Комплекс «Камчия», в защитената местност «Лонгоза» и природен резерват «Камчия». Целта на предмета е да формира екологична култура и да провокира отговорно отношение към природата. Сред зеленината и чистия въздух на Комплекс «Камчия», учениците имат възможността да се запознаят на практика със защитените растения и животни, да изработят идейни проекти за опазването им както и да проучат изследваните обекти в напълно оборудвания кабинет по биология. Учениците се запознават с основните принципи на устойчивото развитие, което им помога да бъдат отговорни «граждани на света».