ЗА НАС

  • ИСТОРИЯ
  • ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
  • ОБУЧЕНИЕ
  • РУСКА АКРЕДИТАЦИЯ
  • ПРЕПОДАВАТЕЛИ
  • УЧЕБНА БАЗА
  • ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ
  • КЛУБ ПО АСТРОНАВТИКА КЪМ ПИЦА
  • ЛЕТНИ ЛАГЕРИ
ЧСУ „Юрий Гагарин“ Частно средно училище „Юрий Гагарин“ е създадено през 2014 година. В него учат ученици от подготвителна група (5-6-год.) до 12 клас (18 год.). Училището е част от Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия", който представлява успешен и мащабен социален проект, реализиран в България от Правителството на Москва в тясно сътрудничество с широк кръг български специалисти. В училището се преподава по българската образователна програма, като в гимназиален курс паралелките са профилирани с изучаване на чужди езици и софтуерни науки. Чуждите езици са залегнали в учебната програма на целия курс на обучение – от начален до среден – и са два: английски и руски език. Училището е акредитирано и по руските образователни стандарти от 1 до 9 клас. В ЧСУ „Юрий Гагарин“ учат деца от Варна и други градове на страната, обучават се много рускоговорящи – руснаци, молдовци, украинци, казахстанци, арменци, деца от смесени бракове, деца на семейства, живели в САЩ, Англия, Швейцария, деца от Турция и Македония. Училището се помещава в собствена самостоятелна и комфортна сграда близо до гора, море и река. То се намира в една от най-модерните бази в Европа – в Санаторно-оздравителния комплекс «Камчия». Всички кабинети са оборудвани с интерактивни дъски, система за озвучаване и публична реч «Шепот», мултимедийни устройства, дидактични пособия, компютри, иновативни софтуерни образователни продукти и др. На разположение са лаборатории, лекционни и изложбени зали, киноконцертна зала, кабинет по готварство, учебно радио и ТВ център, библиотека и медиатека, планетариум, басейн, хореографска зала, физкултурен салон и спортни игрища. Базата е оборудвана с необходимите съоръжения за обслужвание на нуждите на деца със СОП. Учебната среда е позитивна, за което спомага малкият брой на ученици в класовете. През учебната 2019/2020 година ЧСУ „Юрий Гагарин“ бе обявено за иновативно. Прилаганата иновация е по отношение на организацията, съдържанието и методите на преподаване в три направления: „Човек“, „Земя“, „Космос“. Концепцията, на която се основава тя, има за цел да създаде среда, която вдъхновява и възпитава разбиране на органичната връзка „Човек - Земя - Космос", за да се насърчи развитието на способностите и талантите на всяко дете. Направление «Човек» е насочено към самопознание – „Кой съм Аз?“, към формиране на увереност и уважително отношение към самия себе си, повишаване на емоционалната интелигентност, позитивно отношение към света и хората и воденето на здравословен начин на живот. Направление „Земя“ цели формиране на съзнателно и внимателно отношение към природата, изграждане на чувство за лична отговорност към опазване на околната среда и провокиране на интерес към явленията и процесите в неживата и живата природа. Направление „Космос“ мотивира и изгражда познавателен интерес към света на астрономията и космонавтиката. Иновативните елементи по отношение съдържанието на обучението са обвързани с включване на модули по трите гореспоменати направления и се прилагаха при учениците от начален етап. През предстоящата учебна година иновацията ще обхване и ученици от прогимназиален етап на обучение (5 и 6 клас). Като се следват принципите на устойчивото развитие, залегнали в цялостната дейност на училището, учениците от Частно средно училище «Юрий Гагарин» постигат личностна реализация и се формират като емоционално интелигентни и зрели хора с отговорно отношение към себе си и света.
Иновативно обучение по програма Човек-Земя –Космос. Училището продължава да работи по иновативна програма в начален етап с направление- Човек (предмети- традиция, бит, култура и музика, танци, спорт), Земя (с предмет- Екология) и Космос (Астрономия и космонавтика), както и започва този проект в прогимназиален етап-направление Човек (предмет - Социално общуване), Земя (предмет Екологика) и Космос (предмет Космосът и ние).
Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г и НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. ., по учебните програми на Министерство на образованието и науката.
ЧСУ «Юрий Гагарин» е единствената образователна институция в България, лицензирана едновременно по българската и по руската образователни системи. През април 2017 г. ЧСУ „Юрий Гагарин“ получи руска държавна акредитация за началното ниво на общообразователната си дейност, а през септември 2018 г. за обучение от V до ІХ клас. Учениците, които желаят могат да учат едновременно по двете образователни системи като в края на 9-ти клас, след успешно преминаване на изпит по руските стандарти, ЧСУ „Юрий Гагарин“ има правото да издаде на ученика диплома /атестат/ за завършено Основно общо образование, което е признато в Русия.
Нашите висококвалифицирани учители търсят, създават и реализират свои програми, представят своя опит и знания на учениците като търсят индивидуален и личностен подход. Всички те задружно споделят своята принадлежност към каузата на училището и са съпричастни и дейни в участието си във всички инициативи и начинания.
Частно средно училище „Юрий Гагарин“ се намира в една от най-модерните бази в Европа – в комплекс „Камчия“, сред уникална, чиста природа, съчетаваща парк, море, гора и река. Учебно-възпитателният център „Юрий Гагарин“ и „Черноморски“ - сградите, в които се провежда образователният процес, са изградени и оборудвани в духа на съвременните екологични, ергономични и естетически изисквания. Тук са разположени: учебно телевизионно и радио студио, единственият в България цифров планетариум; авиокосмически център с музей на авиацията и космонавтиката; обсерватория; Славянски център; интерактивен аналог на спускаемия космически апарат «Союз-ТМА».
Нашето училище предлага разнообразна палитра от 15 извънкласни дейности (в безплатна и платена форма на обучение). Безплатни: - Народни танци - Рисуване - Вокална група - Фотография - Знам и мога - Сръчни ръце - Футбол - Плуване Платени: - Конна езда - Голф - Спортна и художествена гимнастика - Тенис Заниманията се водят от отлично подготвени преподаватели, спортни специалисти и признати треньори.
Клубът по астронавтика, основан в Частно средно училище „Юрий Гагарин“, е ПЪРВИЯТ създаден във Варненска област. Благодарение на високотехнологичната база на територията на училището, разполагаща с Авиокосмически център с цифров Планетариум, Музей на авиацията и космонавтиката и единствения в Европа интерактивен аналог на спускаемия апарат (тренажор) “СЪЮЗ-ТМА”, учениците и участниците в клуба по астронавтика осъществяват: · Интерактивни практически уроци · Виртуална космическа разходка с ученици от цяла България · Онлайн конферентни връзки · Онлайн викторини, водени от топ лектори Основателите на клуба са учениците от VII, IX и X клас, съвместно с екипа на Авиокосмическия център с Планетариум в Комплекс „Камчия“ – Красимир Стоянов - космонавт-изследовател на Република България, Ненко Димов – координатор в АКЦП и учителят по “История и цивилизация” в училището – Симеон Кулиш.
ЧСУ „Юрий Гагарин“ предлага на всички ученици - млади изследователи, мечтатели и откриватели, организиран целодневен лагер, който ще запечата поредица от подобни моменти, преживявания и спомени за цял живот. Комплексът притежава мултифункционална база, както за занимания по компютри и готварство в сградата, така и с места на открито, позволяващи органицирането на отборни и стратегически игри. Програмата и заниманията във всяка тематичната седмица/ Приключенска академия, Приказна лаборатория, Творческа работилница, Кулинарен свят, Мисия пътешественик, Цветен пленер/ са изготвени от ръководителя на детските лагери в Комплекс „Камчия“ - специалист с над 10-годишен опит в разработването на лагерни смени за деца и организиране на мащабни мероприятия! Ръководството на СОК Камчия, част от които е ЧСУ“Юрий Гагарин“, работи и по новия образователно-туристически продукт „SMART-смени“, както и за развитието на сътрудничеството в областта на детския отдих с водещите детски центрове на Руската федерация („Артек“, „Сириус“).

Първо място на национален кръг на олимпиада по руски език през 2021г. - V-та възрастова група

Първо място на Международната олимпиада по руски език в Москва, 2018г.

МЯСТО

на Международната олимпиада по руски език в Москва, 2018

МЯСТО

в национален кръг на олимпиада по руски език, 2021

МЯСТО

в Международния конкурс ``Заедно в 21 век``

ЛИЦЕНЗИ

udostoverenie-1
1
2.2
2
licenz