ЗА НАС

  • ИСТОРИЯ
  • ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
  • ОБУЧЕНИЕ
  • РУСКА АКРЕДИТАЦИЯ
  • ЕГЭ
  • ПРЕПОДАВАТЕЛИ
  • УЧЕБНА БАЗА
  • ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ
Частно средно училище «Юрий Гагарин» в комплекс „Камчия“ е известно като Училище на бъдещето. В него учат 300 деца от 15 държави. Училището е лицензцирано със заповед № РД-14-81/31.07.2013г. от Българското министерство на образованието и науката, за прием на ученици от подготвителна група до 12 клас, с усилено изучаване на руски, английски език, и на информационни технологии.
С решение № 479 / 5 август 2019 на Министерски съвет на Република България – Иновативно училище в направление «Човек- Земя – Космос».
Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г и НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. ., по учебните програми на Министерство на образованието и науката.
ЧСУ «Юрий Гагарин» е единствената образователна институция в България, лицензирана едновременно по българската и по руската образователни системи. През април 2017 г. ЧСУ „Юрий Гагарин“ получи руска държавна акредитация за началното ниво на общообразователната си дейност, а през септември 2018 г. за обучение от V до ІХ клас. Учениците, които желаят могат да учат едновременно по двете образователни системи като в края на 9-ти клас, след успешно преминаване на изпит по руските стандарти, ЧСУ „Юрий Гагарин“ има правото да издаде на ученика диплома /атестат/ за завършено Основно общо образование, което е признато в Русия.
Тук може да се полага Единен държавен изпит (ЕГЭ) по руските образователни стандарти от зрелостници от всички националности.
Индивидуалният подход към всяко дете е водещ - съобразно неговите образователни необходимости и творчески заложби. Часовете по задължителните дисциплини се редуват с часове за самоподготовка, извънкласни дейности и спорт.
Частно средно училище „Юрий Гагарин“ се намира в една от най-модерните бази в Европа – в комплекс „Камчия“, сред уникална, чиста природа, съчетаваща парк, море, гора и река. Учебно-възпитателният център „Юрий Гагарин“ и „Черноморски“ - сградите, в които се провежда образователният процес, са изградени и оборудвани в духа на съвременните екологични, ергономични и естетически изисквания. Тук са разположени: учебно телевизионно и радио студио, единственият в България цифров планетариум; авиокосмически център с музей на авиацията и космонавтиката; обсерватория; Славянски център; интерактивен аналог на спускаемия космически апарат «Союз-ТМА».
Учениците могат да участват в богатия набор от извънкласни дейности и спорт, които предлага Училишето на бъдещето. По проект «Професии на бъдещето», в ЧСУ «Юрий Гагарин» се въвеждат допълнителни извънкласни дейности по програмиране, езици и подготовка за НВО /матури/.

Първо място на Международната олимпиада по руски език в Москва, 2018

МЯСТО

на Международната олимпиада по руски език в Москва, 2018

МЯСТО

в Националното състезание IT-знайко, 2018

МЯСТО

в Международния конкурс ``Заедно в 21 век``

ЛИЦЕНЗИ

udostoverenie-1
1
2.2
2
licenz