ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Ани Петкова

Учител – Подготвителна група

Бистра Йорданова

Учител – Начален етап

Маринела Милкова

Учител – Начален етап

Мина Чавдарова

Учител – Начален етап

Надя Сивкова

Учител – Начален етап

Добромира Цвяткова

Учител – Начален етап

Геновева Неделчева

Учител – Начален етап

Илияна Чобанова

Учител – Начален етап

Веселина Любенова

Учител – Начален етап

Вера Статева

Учител – Руски език

Мария Володина

Учител – Руски език

Калинка Крачева

Учител – Руски език

Светослава Петрова

Учител – Английски език

Преслава Алексиева

Учител – Английски език

Илиана Михайлова

Учител – Физика, химия и астрономия

Илина Йорданова

Учител – Математика

Мария Димитрова

Учител – Български език и литература

Симеон Кулиш

Учител – История и философия

Петя Данева

Учител – История и география

Кристалина Бороджиева

Учител – Биология и география

Надежда Газибарова

Учител – ФВС

Живко Стоев

Учител – ФВС

Юлия Сотирова

Учител – Информационни технологии

Мая Калеева

Учител – Музика

Евда Кафеджиева

Учител – Изобразително изкуство