Извънкласната дейност „Компютърна академия“ стартира в ЧСУ „Юрий Гагарин“.