ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 • Китайски език
 • Френски език
 • Руски език
 • Вокална група
 • Рисуване, сръчни ръце, моделиране
 • Знам и мога
 • *извънкласните дейности по спорт се променят в зависимост от интереса на родители и ученици.

  “Ако кажеш „не мога“, ограничаваш това, което можеш или някога ще направиш.“

 

 • Художествена гимнастика
 • Плуване
 • Йога
 • Народни танци
 • Футбол
 • Баскетбол
 • Тенис на корт
 • Голф
 • Конна езда