ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ

  • Какво представлява?
  • Какво включва?
  • Театрална школа «Език и култура»
  • «Спорт»
  • «Музика и танци»
  • «Българска кухня»
  • «Екология и приятели на природата»
  • «Артрециклиране»
  • «Астрономия»
  • « Космонавтика»
ЧСУ „Юрий Гагарин“ е обявено за иновативно училище с решение на Министерски съвет № 479 от 05.08.2019г. През учебната 2019/2020 година по иновативна програма се обучават учениците от 3а, 3б и 6а клас. Освен задължителните учебни часове, предвидени за общообразователна подготовка, те изучават допълнителни осем учебни предмета – четири през 1-ви учебен срок и четири през 2-ри учебен срок. Обучението по иновативната програма е тясно свързано с информационните технологии и компютърното обучение, с цел формиране на една от ключовите компетентности на 21 век – дигиталната компетентност.
Иновацията, която се прилага по отношение съдържанието на допълнителните учебни предмети, е насочена в три основни направления: - Направление «Човек» е насочено към самопознание – «Кой съм Аз?», към формиране на увереност и уважително отношение към самия себе си и околните, повишаване на емоционалната интелигентност, позитивно отношение към света и хората и воденето на здравословен начин на живот. В това направление влизат предметите: Театрална школа «Език и култура»; «Спорт»; «Музика и танци»; «Българска кухня». Направление «Земя» цели формиране на съзнателно и внимателно отношение към природата, изграждане на чувство за лична отговорност към опазване на околната среда и провокиране на интерес към явленията и процесите в неживата и живата природа. В това направление влизат предметите: «Екология и приятели на природата»; «Артрециклиране». - Направление «Космос» мотивира и изгражда познавателен интрес към света на астрономията и космонавтиката. В това направление влизат: «Астрономия»; « Космонавтика».
Твори и побеждавай! /български или чужд език/ Учениците се запознават и овладяват основните принципи на творческия процес, развиват въображението и креативността си, придобиват умения за работа в екип. Учат се да се изказват уверено и свободно пред голяма аудитория и да изграждат ефективни комуникационни умения. Чрез този предмет, учениците имат възможността да се ориентират в избора на бъдеща професия, участвайки в игри с професионална ориентация.
Бъдещи олимпийци! По време на занятията по ,,Спорт“, които се провеждат в модерния физкултурен салон на ЧСУ „Юрий Гагарин“, учениците имат възможността да се запознаят със спецификите в различните спортни дисциплини.
Музиката и танците като начин на живот! Заниманията се провеждат в специализирани кабинети – модерна хореографска зала и музикален кабинет. Развива се култура и усет към музиката. Изграждат се увереност, креативност, дисциплина, воля, комуникационни умения и музикално-двигателно възпитание. Учениците обогатяват своите знания и обща култура за развитието на музикалното и танцовото изкуство.
Традиции и новаторство! В специализиран кабинет по готварство, учениците се запознават с българската национална кухня и възпитават здравословно отношение към храненето. Поддържането на здравословен хранителен модел е важно за всеки един от етапите в жизненото развитие на личността. Културата на хранене изисква възпитание, дисциплина и информация. Умението да се храним правилно е въпрос на навик, който започва да се изгражда още от детска възраст.
С грижа към природата! Практическите занятия се провеждат сред уникалната природа на Комплекс «Камчия», в защитената местност «Лонгоза» и природен резерват «Камчия». Целта на предмета е да формира екологична култура и да провокира отговорно отношение към природата. Сред зеленината и чистия въздух на Комплекс «Камчия», учениците имат възможността да се запознаят на практика със защитените растения и животни, да изработят идейни проекти за опазването им както и да проучат изследваните обекти в напълно оборудвания кабинет по биология. Учениците се запознават с основните принципи на устойчивото развитие, което им помога да бъдат отговорни «граждани на света».
Рециклирането е един от най-добрите начини да окажем положително влияние на света, в който живеем. То е важно както за околната среда, така и за самите нас. Чрез този предмет се изгражда култура към околната среда и навици за разделно събиране на отпадъци. От ненужни и употребявани пластмасови, хартиени и стъклени материали учениците изработват играчки и декорации за дома. С малко въображение и не много усилия от ненужните вещи, учениците сътворятват артистични аксесоари.
Заедно към бъдещето! На територията на ЧСУ «Юрий Гагарин» са разположени: единственият в България цифров планетариум, авиокосмически център с музей на авиацията и космонавтиката, обсерватория и интерактивен аналог на спускаемия космически апарат «Союз-ТМА». Тук децата имат уникалната възможност да приложат всички теоретични знания за Космоса и астрономическите явления на практика. През 2019г. в ЧСУ «Юрий Гагарин» бе открит и първият във варненска област клуб по астронавтика с ръководител Красимир Стоянов – космонавт-изследовател на Република България. В голяма част от занятията са включени и видео конференции с ученици от цяла България, както и участия в Международни конкурси и олимпиади.
Нека заедно разгадаем тайните на необятния Космос! На територията на ЧСУ «Юрий Гагарин» са разположени: единственият в България цифров планетариум, авиокосмически център с музей на авиацията и космонавтиката, обсерватория и интерактивен аналог на спускаемия космически апарат «Союз-ТМА». Учениците научават за възникването и развитието на космонавтиката, могат да видят космическо облекло и образци на българската космическа храна в Музея на авиацията и космонавтиката, посещават обсерваторията, запознават се с устройството на космическия кораб и телескоп, изпълняват скачване на космически кораб (аналог на спускаемия апарат на транспортния космически кораб «Союз-ТМА») с орбиталната космическа станция, под ръководството на истински космонавти!

ЧИСТ ВЪЗДУХ

БЕЗОПАСНА СРЕДА

КВ. М. ЗЕЛЕНА ПЛОЩ

ЗАЕДНО ЗА УСПЕШНО БЪДЕЩЕ!