ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID 19


Ключови послания и мерки срещу COVID-19 Превенция и контрол в училищата

15/10/202015/10/2020gagadmin

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

09/09/202015/10/2020gagedit

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ЧСУ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

29/04/202029/04/2020gagedit

РУБРИКА – ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО: Техники на дишането за регулиране на емоциите

27/04/202027/04/2020gagedit

Важно: Как да предпазим очите си при работа на компютър

15/04/202013/04/2020gagedit

Силата на позитивното общуване – виртуална дискусия с училищния психолог – Камелия Николова

08/04/202013/04/2020gagedit

Инициатива „Всичко ще се оправи!“

08/04/202008/04/2020gagedit

Как да подпомогнем дистанционното обучение на децата?

07/04/202007/04/2020gagedit

#Едно Огромно БЛАГОДАРЯ! – Звездни интервюта на нашите ученици с уважавани лекари!

03/04/202003/04/2020gagadmin

ПОЗИТИВНОТО РОДИТЕЛСТВО по време на COVID 19

03/04/202003/04/2020gagedit

Извънреден инструктаж

29/03/202029/03/2020gagedit

Йога за деца