Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

КАК УРОКЪТ ПО МАТЕМАТИКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛЕСЕН И ИНТЕРЕСЕН?