Космически маратон – 60 години от полета на първия човек в Космоса