Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Частно средно училище „Юрий Гагарин“ се намира в една от най-модерните бази в Европа – в комплекс „Камчия“ сред уникална, чиста природа, съчетаваща парк, море, гора и река. Сградата на учебно-възпитателния център е изградена и оборудвана в духа на съвременните екологични, ергономични и естетически изисквания. Тук са разположени учебни кабинети, физкултурен салон,  учебно-телевизионно и радио студио, единственият в България цифров планетариум; авиокосмически център с музей на авиацията и космонавтиката, с интерактивен аналог на спускаемия космически апарат «Союз-ТМА»; обсерватория; славянски център и Балкански център на русистика. Училището работи отлично и с иновативните образователни платформи – Envision – един компютър, много мишки, Kahoot – онлайн тестиране, Class Dojo – система за контрол на поведението.

По-детайлно за нашите основни учебни аудитории:

Профил на кабинетаКоличествоАдрес (местоположение)
Руски език3Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Английски език3Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Физика1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Химия1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Кабинет на начални класове (1-4)5Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Кабинет на прогимназиални класове (5-7)5Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Кабинет на гимназиални (8-12)8Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Изобразително изкуство и творчество2Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Музика1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
БиологияСграда: «Учебно-възпитателен център»
Информатика, информационни технологии, компютърно моделиране3Сграда ДОЛ „Радуга“
Кабинет на подготвителна група1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Физкултурен салон (със зала за тренажори)1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Хореографска зала1Сграда: «Учебно-възпитателенцентър»

Библиотеки, лаборатории, работилници, зали за групови занятия и т.н., използвани в учебно-възпитателния процес

ПрофилКоличествоАдрес (местоположение)
Актова зала1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Биологическа лаборатория1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Плувен басейн (50м)1Сграда: «Спортен комплекс»
Гимнастическа зала1Сграда: « Спортен комплекс»
Зала за борба1Сграда: « Спортен комплекс»
Тенис корт1Сграда: « Спортен комплекс» – открита територия
Футболно игрище (мини)1Сграда: « Спортен комплекс» – открита територия
Площадка за миниголф1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Кабинет на психолог1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Кабинет на училищен парламент1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Библиотека1Сграда: ДОЛ „Черноморски“
Читалня – руски език1Сграда: «Учебно-възпитателен център» -тераса
Готварска работилница1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Многофункционална зала1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Учебно телестудио1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Учебно радиостудио1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Авиокосмически музей1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Планетариум1Сграда: «Учебно-възпитателен център»
Обсерватория1Сграда: «Учебно-възпитателен център»