КОСМОСЪТ – ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО

  • КОСМИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ
  • РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
  • ГЛОБАЛНИ ТЕМИ:
  • ТЕМАТИЧЕСКИ НАПРАВЛЕНИЯ
  • НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
  • СРОКОВЕ
  • НАГРАДЕН ФОНД ЗА ВСЯКО НАПРАВЛЕНИЕ
  • СРОКОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ:
  • ТАКСИ
Частно средно училище „Юрий Гагарин“ и комплекс „Камчия“ организират международен конкурс, съвместно с Училище 1409 гр.Москва, който ще се проведе с любезната подкрепа на РУО Варна, Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Областна администрация Варна, Россотрудничество, Посланика на Руската федерация, Генералния консул на РФ във Варна, Генералния консул на РФ в Русе и Международната асоциация на космонавтите. Целта на конкурса е: да се стимулира въображението на учениците; да се разширят познанията им за Космоса; да се докоснат до технологии, свързани с космическото пространство; да им помогне в избора на професия; да провокира комуникацията между науката и практическия живот;
В конкурса могат да вземат участие ученици от три възрастови групи, съответно : първа възрастова група – 1-4 клас/ втора възрастова група – 5-7 клас/ трета възрастова група – 8-12 клас/ Участниците ще се състезават в областите: литература,изобразително изкуство, физика и астрономия,храни на бъдещето. Работните езици за конкурса са български и руски.
Космически отпадъци; Космически транспорт; Ресурсите на космоса в бита / отопление, горива…/; Космическа кухня; Космическа архитектура;
Литература – за написване на есе или разказ /до три страници стандартно оформени, шрифт Times New Roman,размер на символите 12, междуредие 1.5/, или стихотворение; Изобразително и приложно изкуство – рисунка или комикс /формат А3, акварелна или графична техника по избор/, арт макети на домове, транспортни средства и други; Физика и астрономия – доклад , реферат, експериментални изследвания, изработване на макети, инсталации – от материали по избор.
Всеки участник може да изпраща до две творби в различни области. Конкурсът ще се проведе в три модула: Първи модул– дистанционен /онлайн и видеоучастие/ – всички материали се изпращат онлайн, а макетите и инсталациите се представят с видеофилм на имейл: education@sok-kamchia.com; Втори модул – практически – първите 10 класирани от всяко направление ще бъдат поканени за втори модул, като вземат участие в иновативни работилници, експериментални лаборатории и практически занимания, като използват мултифункционалната среда за творчески изяви в ЧСУ“Юрий Гагарин“; *При отказване на участник, от класираните 10 ще бъдат поканени следващите класирани по списъка. Трети модул – лекционен – творчески срещи с успели личности в областта на космонавтиката, физиката, астрофизиката за ранно професионално ориентиране; Ген.лейт. Георги Иванов – първият български космонавт Доц. Таня Иванова – сътрудник на Институт по космически изследвания и технологии към БАН Ст.н.с. Пламен Ангелов – Зам.директор на Институт по космически изследвания и технологии към БАН
Първи модул – изпращане на материалите най-късно до 20.12.2019 г.; Втори модул – дата на провеждане -21.03.2020 г.от 10:00 до 14:00 ч.; Трети модул – дата на провеждане -21.03.2020 г. от 15:00 до 17:30 ч.;
Първа възрастова група 1 място– семеен уикенд в комплекс „Камчия“ /100 % от таксата/ + парична награда; 2 място – семеен уикенд в комплекс „Камчия“ /70 % от таксата/ + парична награда; 3 място – семеен уикенд в комплекс „Камчия“ /50 % от таксата/ + парична награда; P.S. Датите на резервация се определят по предварително заявяване и наличие на свободни места. Втора възрастова група 1 място – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“/ 100 % от таксата/+ парична награда; 2 място – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“/ 70 % от таксата/+ парична награда; 3 място – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“/ 50 % от таксата/+ парична награда; P.S. Лагерната смяна се определя според графика за 2020 година Трета възрастова група 1 място – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“ /100 % от таксата/+ парична награда; 2 място – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“ /70 % от таксата/+ парична награда; 3 място – участие в лагерна смяна „ Космическа академия“ /50 % от таксата/+ парична награда; За всички участници на 21.03.2020 г. ще бъдат осигурени материални и поощрителни награди от спонсорите, а от домакините – безплатно посещение на Планетариум, Музей на кристалите и Авиокосмическия център. Конкурсната програма ще завърши с дискотека, организирана от домакините. * За участниците във втори и трети модул настаняването и изхранването е безплатно, а за придружаващите лица – 50% отстъпка нощувка и храна. Пътните разходи са за сметка на участниците.
Първи модул – попълване на онлайн заявление от участника, декларация –съгласие от родителя/настойника и внасяне на такса участие – до 10.12.2019 г.; Втори модул – попълване на онлайн заявление за потвърждаване на участието от първите 10 класирани от всяко направление – до 25.02.2020 г.; Трети модул – желаещите да посетят само лекционния модул заявяват желанието си чрез попълване на онлайн заявление и внасяне на такса в размер на 5,00 лв. до 05.03.2020 г., а участниците в първи и втори модул не се регистрират повторно и не заплащат такса;
Такса участие – 11,00 лв. с вкл. ДДС Таксата следва да се внесе по сметката на училището разкрита в Интернешънъл Асет Банк АД, IBAN: BG77IABG80981000284601 BIC: IABGBGSF, с основание: ……………………………………../имена на участника/ такса за участие в международен конкурс „Космосът – образование на бъдещето“.

ЧИСТ ВЪЗДУХ

БЕЗОПАСНА СРЕДА

КВ. М. ЗЕЛЕНА ПЛОЩ

ЗАЕДНО ЗА УСПЕШНО БЪДЕЩЕ!