Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Училището е основна образователна институция и ресурсен център на руската федерална програма „Експорт на образование“, която е насочена към привличане на чуждестранни студенти към най-добрите руски университети.
Учениците на училището в рамките на „Зимните училища“ имат възможност да получат представа за организацията на учебния процес и методите на преподаване на следващия образователен етап след училище, да се учат от най-добрите университетски преподаватели и да помислят за тяхното професионално бъдеще.
Училището е основна образователна институция за резидент на Научно-образователен клъстер КАМЧИЯ # Smartcity – Балканския център за русистика на Държавния институт по руски език “Ал. С. Пушкин”, който беше открит през септември 2021 г. В рамките на сътрудничеството с Центъра се изпълняват програми за независимо тестване на нивото на владеене на руски език като чужд език, работата като доброволни посланици на руския език, методическа помощ на учители по предмети и др.
Създадени са партньорства с Руския университет за приятелство на народите (РУДН), един от водещите университети в Русия.