Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ПАРТНЬОРСТВО

Училището е базово учебно заведение за резидента на Научно-образователен клъстер КАМЧИЯ#Smartcity. 

ЧСУ „Юрий Гагарин“ е член на Българската Асоциация на Частните Училища / https://www.bachu-bg.com/ от 2019 година – най-представителната, работеща браншова организация на частните училища, професионални колежи и детски градини в България.

От 2019 година Частно средно училище „Юрий Гагарин“ е член на Иновативните училища в България./ https://web.mon.bg/bg/1682/

От 2021година ЧСУ „Юрий Гагарин“ е член  на Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност / https://foundation-ei.org/. Учреденият Клуб по Емоционална интелигентност към училището има за цел да изгражда компетентности в областта на познаване и идентифициране на емоции и емоционални състояния, за изграждане на успешни лични и професионални взаимоотношения.

От 2021г училището е член на Световната асоциация на училищата изучаващи руски език; редовно участва в тематични телеконференции и срещи със студенти от цял ​​свят.

На територията на училището се намира Балканският център по русистика към Института „А.С.Пушкин“ , който беше открит през септември 2021 г. 

От 2021 г. Училището е включено в проекта „Икономика за чиста планета“ на международната платформа eTwinning. Идеята на този проект е да се създаде уникално, първо по рода си печатно и онлайн издание, учебно помагало от рециклирани материали.

 

Училището е отворено за развитие и сътрудничество и връзки с училищата по целия свят.