Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

«Музика и танци»

Музиката и танците като начин на живот! Заниманията се провеждат в специализирани кабинети – модерна хореографска зала и музикален кабинет. Развива се култура и усет към музиката. Изграждат се увереност, креативност, дисциплина, воля, комуникационни умения и музикално-двигателно възпитание. Учениците обогатяват своите знания и обща култура за развитието на музикалното и танцовото изкуство.