Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година