Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ

Пълно наименование:  ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЮРИЙ ГАГАРИН“;
Кратко наименование: ЧСУ „ЮРИЙ ГАГАРИН“
Дата на създаване: Заповед № РД-14-81/31.07.2013г.;
Статут на иновационно училище Решение на Министерски съвет: № 479 от 05.08.2019г.
Учредител: Санаторно-оздравителен комплекс „КАМЧИЯ“ ЕАД;
Изпълнителен директор – Николай Недялков;
Юридически адрес: Област Варна, община Аврен, п.к. 9130,
Санаторно оздравителен комплекс „КАМЧИЯ“
Работно време: Понеделник –  Петък /8:30 – 17:00ч./;
Администрация: Тел: +359 877 665 635;
Еmail: education@sok-kamchia.com;
Сайт: https://kamchia-education.com