ОТКРИТ УРОК ПО ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА В МУЗЕЯ НА ВЪЗРАЖДАНЕТО