ОХРАНА

Охрана

За безопасността на нашите ученици сме осигурили денонощна охрана и видео наблюдение в училището и пансиона, инсталирана е пожароизвестителна система, а правилникът за вътрешния ред не допуска присъствието на външни лица в сградата и гарантира заключването й в тъмните часове на денонощието.