Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИЦИ

За да може ученик да учи на постоянна основа в нашето Училище детето трябва да има българско гражданство, гражданство в страна от ЕС или разрешение за пребиваване в Република България (продължително, дългосрочно или постоянно). Това правило важи и за всички останали училища в България. Децата могат да получат разрешение за пребиваване само въз основа на разрешението за пребиваване на родителя.

За съжаление, действащото българско законодателство не предвижда издаването на т.нар. „ученически визи“. Студентски визи (за учащите във ВУЗ) се издават. За ученици – все още не.

Ръководството на Училището и Комплекс „Камчия„ работи в това направление – редовно се обръща към законодателните органи на България с искания за внасяне на изменение на Закона за чужденците, за да могат деца-чужденци да учат в нашето Училище. Надяваме се, че тези усилия ще дадат резултат.