ПРИЕМ 2019/2020

УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

ПРИЕМ 2019/2020 – от подготвителна група до 12-ти клас 

Нашите ученици  учат в най – модернaта училищна база в България, разположенa сред зеленината  и чистия въздух на природния резерват Камчия,  хранят се здравословно по меню изготвено от детски диетолог, развиват се в Интернационална среда с деца от 8 държави и им се предлага богат избор от извънкласни дейности, а през лятото  присъстват на най-мащабните фестивали и обучителни детски лагери! 

И всичко това на едно място – в Частно средно училище „Юрий Гагарин“, разположено  в Международния комплекс „Камчия“!  

Ние от Частно средно училище „Юрий Гагарин“ поемаме отговорността да осигурим:

✅  Престижно образование в интернационална среда и две (руска и българска) държавни образователни акредитации.

✅  Извънкласни програми за придобиване на знания и умения по проект “Професии на бъдещето”.

✅Учебен процес  базиран на практически опит в най- съвременната и професионално оборудвана база с ТВ и Радио център, дигитален Планетариум и обсерватория, високотехнологично училищно оборудване.

✅   Опция за пълен пансион, с настаняване в модерна база, а за  Варна и околността осигурен ежедневен транспорт с модерни автобуси до и от училище.

✅   Здравословно хранене и меню, изготвено от детски диетолог.

✅   Разнообразни летни лагери, с първокласни международни творчески, развлекателни и образователни програми, с възможност за практика и надграждане на придобитите през учебната година умения и знания.

✅    Участие в международен обмен на ученици.

✅   Дигитално приложение за постоянна връзката семейство – училище.

✅   Участие в  международни състезателни форуми.

НАШЕТО ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО! 

  • Нашите прекрасни майки с удоволствие се включват в работилнички, базари и фестивали заедно със своите деца
  • Нашите сръчни баби  шият най-хубавите костюми
  • Нашите неуморни учители не спират да подготвят децата за състезания, да ги вдъхновяват, да бъдат техни приятели, но и взискателни възпитатели.
  • Нашите скъпи ученици не спират да печелят Международни олимпиади, спортни състезания и извънкласни мероприятия.

Ние заедно възпитаваме УСПЕШНИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ млади хора с умения на бъдещето!

ПРИЕМ 2019/2020

ЗАЕДНО ЗА УСПЕШНО БЪДЕЩЕ!

ПРИЕМ 2019/2020

За подготвителна група с ранно чуждоезиково обучение / руски и английски език/
За първи клас – с ранно чуждоезиково обучение и IT/ руски и английски език/
От втори до седми клас – приемът се осъществява при наличие на свободни места
За осми клас –прием в профилирани паралелки с чуждоезиков профил
За IX, X, XI клас –прием при наличие на свободни места

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Важно! Договорите за обучение се подписват от двамата родители, което налага присъствието им при сключване на договора.

Заявяване желание от родител/ настойник чрез попълване на формуляр по образец за проявен интерес и желание детето му да бъде ученик в ЧСУ “Юрий Гагарин“
Събеседване със семейството и педагогически специалисти
Проучване на когнитивните възможности на детето с оглед проследяване на развитието му / за кандидати за подготвителна група и първи клас/
Попълване на тест – за ученици от втори до седми клас – за установяване нивото на усвоените знания и откриване на силните страни за по – ефективна съвместна дейност
Решение на комисията за прием на ученика и предложение за попълване на договор за обучение.
Сключване на договор и заплащане на първа вноска от таксата за обучение.

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

За повече информация ни пишете на e-mail адрес:

education@sok-kamchia.com или gagarin.kamchia@gmail.com или се свържете с нас на тел:

+359 877 665 635