ПРИЕМ 2021/2022

УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

ПРИЕМ 2021/2022 – от подготвителна група до 12-ти клас 

Нашите ученици  учат в най – модернaта училищна база в България, разположенa сред зеленината  и чистия въздух на природния резерват Камчия,  хранят се здравословно по меню изготвено от детски диетолог, развиват се в Интернационална среда с деца от 15 държави и им се предлага богат избор от извънкласни дейности, а през лятото  присъстват на най-мащабните фестивали и обучителни детски лагери! 

И всичко това на едно място – в Частно средно училище „Юрий Гагарин“, разположено  в Международния комплекс „Камчия“!  

Ние от Частно средно училище „Юрий Гагарин“ поемаме отговорността да осигурим:

✅  Престижно образование в интернационална среда и две (руска и българска) държавни образователни акредитации.

✅  Извънкласни програми за придобиване на знания и умения по проект “Професии на бъдещето”.

✅Учебен процес  базиран на практически опит в най- съвременната и професионално оборудвана база с ТВ и Радио център, дигитален Планетариум и обсерватория, високотехнологично училищно оборудване.

✅  Единствени по рода си иновационни платформи – „Lu“ и „Kid Motion“.

✅   Опция за пълен пансион, с настаняване в модерна база, а за  Варна и околността осигурен ежедневен транспорт с модерни автобуси до и от училище.

✅   Здравословно хранене и меню, изготвено от детски диетолог.

✅   Разнообразни летни лагери, с първокласни международни творчески, развлекателни и образователни програми, с възможност за практика и надграждане на придобитите през учебната година умения и знания.

✅    Участие в международен обмен на ученици.

✅   Дигитално приложение за постоянна връзката семейство – училище.

✅   Участие в  международни състезателни форуми.

НАШЕТО ГОЛЯМО СЕМЕЙСТВО! 

  • Нашите прекрасни майки с удоволствие се включват в работилнички, базари и фестивали заедно със своите деца
  • Нашите сръчни баби  шият най-хубавите костюми
  • Нашите неуморни учители не спират да подготвят децата за състезания, да ги вдъхновяват, да бъдат техни приятели, но и взискателни възпитатели.
  • Нашите скъпи ученици не спират да печелят Международни олимпиади, спортни състезания и извънкласни мероприятия.

Ние заедно възпитаваме УСПЕШНИ, ЗНАЕЩИ И МОЖЕЩИ млади хора с умения на бъдещето!

ПРИЕМ 2021/2022

ЗАЕДНО ЗА УСПЕШНО БЪДЕЩЕ!

ПРИЕМ 2021/2022

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
 Приемат се максимум 15 деца на възраст 5 и 6-години
 Целодневна форма на обучение
 Заниманията и педагогическите ситуации се водят по утвърдена програма
 Изучаване на руски и английски език
 Индивидуален подход към детската личност
 Извънкласни спортни и творчески дейности
 Децата придобиват увереност и самостоятелност
 Осъществява се плавен преход към училищното образование

ПЪРВИ КЛАС
 Приемат се максимум по 15 ученици във всяка паралелка
 Целодневна форма на обучение
 Предимство имат деца, които през учебната 2020/2021 г. са се обучавали в Подготвителна група в ЧСУ“Юрий Гагарин“
 Обучението се осъществява по иновативна програма
 Изучаване на руски и английски език
 Индивидуален подход към всяко дете
 Извънкласни спортни и творчески дейности

ВТОРИ, ТРЕТИ, ЧЕТВЪРТИ, ПЕТИ ,ШЕСТИ, СЕДМИ КЛАС
 Приемът се осъществява при наличие на свободни места в паралелките
 Целодневна форма на обучение
 Установяване на нивото на усвоените знания и придобити умения чрез попълване на общ тест за съответния клас
 Засилено изучаване на руски и английски език
 Индивидуален подход към всеки ученик
 Извънкласни спортни и творчески дейности
ОСМИ КЛАС
 Приемат се максимум по 15 ученици в паралелка
 Полудневна форма на обучение
 Профил Софтуерни и хардуерни науки с изучаване на руски и английски език
 Приемат се ученици с минимален годишен успех от завършен седми клас мн.добър /4.50/
 Индивидуален подход към всеки ученик
 Извънкласни спортни и творчески дейности

ДЕВЕТИ, ДЕСЕТИ ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСТИ КЛАС
 Приемът се осъществява при наличие на свободни места
 Полагат се приравнителни изпити при наличие на несъответствия в учебния план по който се е обучавал до момента ученикът и този, по който ще бъде обучаван в „ЧСУ“Юрий Гагарин“

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Важно! Договорите за обучение се подписват от двамата родители, което налага присъствието им при сключване на договора.

 Попълване на формуляр по образец за заявяване на желанието на родителя
 Уговаряне по телефон или имейл на индивидуална среща с родителя / настойника и ученика и училищната комисия по прием
 Психологическа диагностика за училищна готовност / за подготвителна група и първи клас/
 Тест по български език и математика за констатиране на образователното ниво на ученика / от 2-7 клас/
 След установяване на резултатите от теста, училищната комисия предлага на родителя / настойника да сключат договор за обучение
 При записване родителят / настойникът предоставя :
- копие на акт за раждане на детето
- здравна - профилактична карта , попълнена от личния лекар или личен здравен картон
- удостоверение за завършена степен на образование или удостоверение за преместване
- двустранно попълнен и подписан договор за обучение
ТАКСА ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧВА
 Обучение по общообразователните предмети с достъп до виртуалната платформа за обучение ERP
 Хранене на учениците
 24-часова охрана
 Медицинско обслужване
 Подготовка за участия в конкурси, състезания, олимпиади
 Консултации с училищния психолог / по желание/
 Работа по проекти
 Използване на цифровия Планетариум за образователни цели
 Използване на мултифункционалната база на Спортния комплекс
ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕ ЗАПЛАЩА
 Транспорт (частично)
 Индивидуални занимания с ученици
 Извънкласни дейности

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

За повече информация ни пишете на e-mail адрес:

education@sok-kamchia.com или gagarin.kamchia@gmail.com или се свържете с нас на тел:

+359 877 665 635