ПРОГРАМА 5-12 КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

ПОНЕДЕЛНИК

Клас/час 5 6 7 8 9 10 11а 11б 12а 12б
Понеделник
1 История ГЕО АЕ – ЗП ЗУЧ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ ИТ Химия БЕЛ МАТ История АЕ ЗИП
2 МАТ История ФВС РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ Химия ГЕО БЕЛ ГО МАТ АЕ ЗИП
3 ЧП МАТ МАТ РЕ-ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ БЕЛ БЕЛ История М1/БЗО ИМ

АЕ М1/

БЗО ИМ

АЕ ЗИП РЕ ЗП ЗУЧ
4 ФВС ТП ГЕО ИНФ- ИУЧ БЕЛ БЕЛ РЕ – ИМ ФВС АЕ ЗИП РЕ ЗП ЗУЧ
5 Музика АЕ – ЗП ЗУЧ РЕ – ИУЧ ИНФ- ИУЧ История Физика РЕ – ИМ БЕЛ ФВС МАТ
6 АЕ – ИУЧ Музика БЕЛ БЕЛ Физика ФВС РЕ – ИМ АЕ – ЗП ЗУЧ ГЕО СЛ
7 АЕ – ФУЧ БЕЛ Химия ИТ АЕ ЗП ЗУЧ/ РЕ ЗП ЗУЧ Час на класа ФВС Час на класа РЕ ЗИП Час на класа
8 САМ САМ САМ АЕ-ФУЧ/ РЕ – ФУЧ
9 САМ САМ САМ
ВТОРНИК

ВТОРНИК

Клас/час 5 6 7 8 9 10 11а 11б 12а 12б
1 МАТ АЕ – ЗП ЗУЧ История РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ Физика История МАТ АЕ – ЗП ЗУЧ БЕЛ ИТ ЗИП/ПП
2 ТП РЕ – ИУЧ БЗО РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ Итория

РЕ ЗП ЗУЧ/

АЕ ЗП ЗУЧ

АЕ – М1 МАТ БЕЛ ИТ ЗИП/ПП
3 ФВС ЧП МАТ БЕЛ БЗО

РЕ ЗП ЗУЧ/

АЕ ЗП ЗУЧ

АЕ – М1 ИНФ – ТЕХ М1 РЕ ЗП ЗУЧ БЕЛ – ЗИП
4 ЧП ФВС ТП БЕЛ МАТ ФИЛ ФВС ИНФ – ТЕХ М1 РЕ ЗП ЗУЧ БЕЛ – ЗИП
5 БЕЛ БЕЛ ИИ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ ФВС ИТ История М1/БЗО М2 АЕ М2/ БЗО М2 ГЕО МАТ
6 РЕ – ЗП ЗУЧ Час на класа ИИ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ АЕ ЗП ЗУЧ/ РЕ ЗП ЗУЧ ИТ – ИУЧ Химия / БЕЛ Химия / БЕЛ История ФВС
7 РЕ – ФУЧ САМ БЕЛ – ФУЧ Час на класа

АЕ ФУЧ/

РЕ ФУЧ

БЗО БЕЛ – ФУЧ ФВС – М СЛ История
8 САМ САМ БЕЛ – ФУЧ ФВС – М
9 ЗпИ ЗпИ ФВС – М

СРЯДА

СРЯДА

Клас/час
5 6 7 8 9 10 11а 11б 12а 12б
1 История ТП Музика ФИЛ Химия АЕ ЗП ЗУЧ/ РЕ ЗП ЗУЧ РЕ – М1 БЕЛ АЕ ЗП ЗУЧ ИТ ЗИП/ПП
2 БЕЛ История Физика МАТ История АЕ ЗП ЗУЧ/ РЕ ЗП ЗУЧ РЕ – М2 БЕЛ АЕ ЗП ЗУЧ ИТ ЗИП/ПП
3 ЧП АЕ – ЗП ЗУЧ МАТ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ БЕЛ ГЕО АЕ – М2 ИНФ ТЕХ М2 ФВС БЕЛ
4 МАТ Музика История РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ Час на класа История АЕ – М2 ИНФ ТЕХ М2 РЕ ЗИП БЕЛ
5 РЕ – ЗП ЗУЧ МАТ БЕЛ Музика РЕ ЗП ЗУЧ/ АЕ ЗП ЗУЧ ИНФ – ИУЧ История М2/БЗО М2 АЕ М3 /  БЗО М2 ГЕО ФВС
6 ИТ САМ АЕ – ЗП ЗУЧ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ ГЕО ИНФ – ИУЧ Химия / БЕЛ Химия / БЕЛ Истори ЗИП/ПП РЕ ЗИП/ПП
7 САМ ИТ Час на класа РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ ИИ ФВС – М ГО Ре – ЗП ЗУЧ Физика ГЕО
8 САМ САМ САМ
9 САМ САМ САМ

ЧЕТВЪРТЪК

ЧЕТВЪРТЪК

Клас/час
5   6 7 8 9 10 11а 11б 12а 12б
1 ГЕО АЕ – ЗП ЗУЧ МАТ МАТ БЗО Физика РЕ – М3 ИНФ ТЕХ М3 РЕ ЗП ЗУЧ БЕЛ
2 АЕ – ИУЧ БЕЛ Химия БЕЛ МАТ РЕ – ИУЧ/ АЕ – ИУЧ РЕ – М4 ИНФ ТЕХ М3 РЕ ЗП ЗУЧ СЛ
3 БЕЛ РЕ – ИУЧ БЕЛ ФВС РЕ ЗП ЗУЧ / АЕ ЗП ЗУЧ БЗО МАТ ИНФ ТЕХ М3 История ЗИП/ПП История
4 БЕЛ ЧП РЕ – ИУЧ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ ФВС История История М3/ БЗО М2 АЕ М4 / БЗО М2 БЕЛ МАТ ЗИП/ПП
5 ИИ ФВС БЗО РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ Физика МАТ БЕЛ ИНФО- М3 ГЕО АЕ ЗП ЗУЧ
6 ИИ МАТ ФВС РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ История ФВС Час на класа ИНФО- М3 Час на класа АЕ ЗП ЗУЧ
7 САМ САМ ИТ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ ФИЛ БЕЛ ФВС – М РЕ – ЗП ЗУЧ ФВС – М
8 САМ САМ САМ

9 ФВС – М ЗпИ ЗпИ


ПЕТЪК

ПЕТЪК

Клас/час
5 6 7 8 9 10 11а 11б 12а 12б
1 РЕ – ЗП ЗУЧ ЧП БЕЛ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ ГЕО МАТ АЕ ЗП ЗУЧ ИНФО- М2 История ЗИП/ПП ГЕО
2 БЕЛ МАТ БЕЛ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ МАТ ГЕО АЕ ЗП ЗУЧ ИНФО- М2 АЕ ЗИП Физика
3 МАТ БЕЛ АЕ – ЗП ЗУЧ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ ИНФ – ИУЧ Химия История –  ИМ / БЗО М2 АЕ ИМ/ БЗО М2 ГЕО РЕ ЗИП/ПП
4 АЕ – ИУЧ БЕЛ РЕ – ИУЧ МАТ ИНФ – ИУЧ

РЕ – ИУЧ/

АЕ – ИУЧ

РЕ – ЗП ЗУЧ ФВС СЛ АЕ ЗП ЗУЧ
5 ФВС ИИ ГЕО ФВС

РЕ ЗП ЗУЧ/

АЕ ЗП ЗУЧ

БЕЛ РЕ – ЗП ЗУЧ ИНФО- М2 МАТ АЕ ЗП ЗУЧ
6 Музика ИИ МАТ- ФУЧ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ

РЕ ЗП ЗУЧ/

АЕ ЗП ЗУЧ

ФИЛ АЕ ИМ ИНФО- М2 БЕЛ – ЗИП МАТ ЗИП/ПП
7 Час на класа САМ МАТ- ФУЧ РЕ – ЗП ЗУЧ/ АЕ – ЗП ЗУЧ БЗО Музика АЕ ИМ БЕЛ – ФУЧ ФВС – М
8 САМ САМ САМ ФВС
9 ЗпИ ФВС – М
САМСамоподготовка