Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ПРОГРАМА I – IV КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

Клас/час Iа IIа III а III б IV а
1 Час на класния Час на класния Час на класния Час на класния Час на класния
2 Български език и литература Математика Математика Английски език –Избираем предмет Български език и литература
3 Български език и литература Руски език – Избираем предмет Български език и литература Български език и литература Човек и природа
4 Английски език –Избираем предмет Иновативен предмет – Традиции, бит и култура Английски език –Избираем предмет Компютърно моделиране Музика
5 Математика Физкултура и спорт Човек и общество Български език и литература Иновативен предмет – Традиции, бит и култура
6 Иновативен предмет – Екология Иновативен предмет – Астрономия и Космонавтика Руски език –Задължителен предмет Математика Английски език –Избираем предмет
7 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Руски език –Задължителен предмет Изобразително изкуство
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

ВТОРНИК

Клас/час Iа IIа III а III б IV а
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература
2 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Родинознание Руски език –Задължителен предмет Физкултура и спорт Изобразително изкуство Математика
4 Руски език – Избираем предмет Изобразително изкуство Иновативен предмет – Традиции, бит и култура Изобразително изкуство Английски език – Избираем предмет
5 Физкултура и спорт Изобразително изкуство Руски език –Задължителен предмет Човек и общество Самоподготовка
6 Самоподготовка Самоподготовка Музика Самоподготовка Иновативен предмет – Музика, танци и спорт
7 Самоподготовка Музика Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Иновативен предмет – Астрономия и Космонавтика Иновативен предмет – Екология
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

СРЯДА

Клас/час Iа IIа III а III б IV а
1 Математика Български език и литература Български език и литература Иновативен предмет – Музика, танци и спорт Математика
2 Български език и литература Български език и литература Английски език – Избираем предмет Човек и природа Руски език – Задължителен предмет
3 Изобразително изкуство Руски език Математика Руски език – Задължителен предмет Физкултура и спорт
4 Изобразително изкуство Математика Български език и литература Математика Технологии и предприемачество
5 Иновативен предмет – Традиции, бит и култура Технологии и предприемачество Човек и природа Български език и литература Български език и литература
6 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Физкултура и спорт Човек и природа
7 Самоподготовка Самоподготовка Иновативен предмет – Астрономия и Космонавтика Самоподготовка Самоподготовка
8 Самоподготовка Физкултура и спорт – Модул Иновативен предмет – Музика, танци и спорт Самоподготовка Самоподготовка
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

ЧЕТВЪРТЪК

Клас/час Iа IIа III а III б IV а
1 Български език и литература Български език и литература Математика Английски език –Избираем предмет Български език и литература
2 Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература Английски език –Избираем предмет Човек и общество
3 Математика Математика Технологии и предприемачество Физкултура и спорт Математика
4 Иновативен предмет – Астрономия и Космонавтика Руски език – Избираем предмет Компютърно моделиране Български език и литература Музика
5 Музика Музика Иновативен предмет – Екология Руски език – Задължителен предмет Иновативен предмет – Астрономия и Космонавтика
6 Самоподготовка Самоподготовка Физкултура и спорт Технологии и предприемачество Английски език – Избираем предмет
7 Самоподготовка Иновативен предмет – Музика, танци и спорт Руски език – Задължителен предмет Иновативен предмет – Традиции, бит и култура Физкултура и спорт – Модул
8 Иновативен предмет – Музика, танци и спорт Самоподготовка Самоподготовка Физкултура и спорт – Модул Самоподготовка
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

ПЕТЪК

Клас/час Iа IIа III а III б IV а
1 Математика Български език и литература Английски език – Избираем предмет Български език и литература Математика
2 Български език и литература Физкултура и спорт Български език и литература Български език и литература Руски език – Задължителен предмет
3 Музика Английски език –Избираем предмет Изобразително изкуство Иновативен предмет – Екология Руски език – Задължителен предмет
4 Руски език – Избираем предмет Иновативен предмет – Традиции, бит и култура Изобразително изкуство Музика Физкултура и спорт
5 Физкултура и спорт Иновативен предмет – Екология Човек и общество Човек и общество Български език и литература
6 Самоподготовка Час на класния Самоподготовка Самоподготовка Български език и литература
7 Самоподготовка Самоподготовка Физкултура и спорт – Модул Самоподготовка Компютърно моделиране
8 Физкултура и спорт – Модул Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси