Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ПРОГРАМА V – VII КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

ПОНЕДЕЛНИК

Клас/Час Va VIа VIб VIIа VIIб
1 Час на класния Час на класния Час на класния Час на класния Час на класния
2 История Български език и литература Математика Български език и литература Математика
3 Математика Музика Български език и литература География История
4 География Руски език Физическо възпитание и спорт Математика Изобразително изкуство
5 Български език и литература Човекът и природата История Руски език Изобразително изкуство
6 Музика Математика Човекът и природата Физика и астрономия География
7 Руски език Английски език Руски език –Задължителен предмет Музика Математика-ФУЧ
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

ВТОРНИК

ВТОРНИК

Клас/Час Va VIа VIб VIIа VIIб
1 Руски език –Задължителен предмет Български език и литература Математика Руски език –Задължителен предмет Математика
2 Математика Български език и литература Руски език Технологии и предприемачество Биология и здравно образование
3 Български език и литература Изобразително изкуство Английски език Математика Руски език
4 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Биология и здравно образование Български език и литература
5 География Изобразително изкуство Български език и литература Английски език Музика
6 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Музика История География
7 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт География Български език и литература-ФУЧ Английски език
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Физическо възпитание и спорт-Модул Български език и литература  – ФУЧ
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

СРЯДА

СРЯДА

Клас/Час Va VIа VIб VIIа VIIб
1 Математика Български език и литература Човекът и природата Английски език – Избираем предмет Технологии и предприемачество
2 Човекът и природата Английски език Български език и литература География Български език и литература
3 Английски език Математика Български език и литература Математика Български език и литература
4 Български език и литература Физкултура и спорт Математика Български език и литература Математика
5 Технологии и предприемачество История Физическо възпитание и спорт Български език и литература Биология и здравно образование
6 Физическо възпитание и спорт География Компютърно моделиране и информационни технологии Химия и опазване на околната среда Физическо възпитание и спорт
7 Самоподготовка Компютърно моделиране и информационни технологии Социална комуникация Физкултура и спорт Руски език
8 Екологика Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

ЧЕТВЪРТЪК

ЧЕТВЪРТЪК

Клас/Час Va VIа VIб VIIа VIIб
1 Технологии и предприемачество Човекът и природата Компютърно моделиране и информационни технологии Руски език Български език и литература
2 Английски език Руски език Български език и литература Математика Руски език
3 Компютърно моделиране и информационни технологии Математика Руски език Английски език Математика
4 Математика Физкултура и спорт Изобразително изкуство Български език и литература Английски език
5 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Изобразително изкуство Физика и астрономия История
6 Български език и литература История Математика Изобразително изкуство Физика и астрономия
7 Музика Социална комуникация Космосът и ние-ФУЧ Изобразително изкуство Самоподготовка
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Физическо възпитание и спорт-Модул
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси

ПЕТЪК

ПЕТЪК

Клас/Час Va VIа VIб VIIа VIIб
1 Руски език Български език и литература География Български език и литература Английски език и литература
2 Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии Английски език – Избираем предмет История Математика
3 Математика География Музика Математика Химия и опазване на околната среда
4 Човекът и природата Математика История Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт
5 История Музика Математика Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия
6 Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература Информационни технологии Български език и литература
7 Физическо възпитание и спорт-Модул Космосът и ние-ФУЧ Технологии и предприемачество Математика-ФУЧ Информационни технологии
8 Самоподготовка Физкултура и спорт – Модул Физкултура и спорт – Модул Самоподготовка Самоподготовка
9 Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси Занимания по интереси