ПРОГРАМА 1-4 КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

Клас/час
1
3

Понеделник
1
БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ РЕ – ЗП ЗУЧ
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
3 Математика ФВС Математика Математика Математика БЕЛ
4 Музика ТШЕК Музика Час на класа КОСМ – ФУЧ Математика
5 АЕ – ИУЧ Музика Самоподготовка ИИ РЕ – ЗП ЗУЧ КМ
6 ФВС КОМС -ФУЧ Спорт ИИ КМ ЧП
7 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Музика Самоподготовка
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка ФВС – М Самоподготовка Самоподготовка
9 ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ
ВТОРНИК

ВТОРНИК

Клас/час
1
3Вторник
1 БЕЛ БЕЛ БЕЛ РЕ – Зп ЗУЧ БЕЛ БЕЛ
2 БЕЛ ФВС БЕЛ РЕ – ИУЧ ЧО Математика
3 Математика Математика ИИ ФВС РЕ – ЗП ЗУЧ ЧО
4 ТП АЕ – ИУЧ ИИ БЕЛ РЕ – ИУЧ ИИ
5 Спорт АЕ – ИУЧ ТШЕК ЧО ФВС БК
6 РЕ – ФУЧ Самоподготовка ИТ – ИУЧ Самоподготовка Самоподготовка АЕ – ФУЧ
7 Самоподготовка ИТ – ИУЧ ФВС – М КОСМ – ФУЧ Музика Самоподготовка
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка ЕПП Самоподготовка ФВС – М
9 ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ

СРЯДА

Клас/час
3Сряда
1 БЕЛ БЕЛ РЕ – ЗП – ЗУЧ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
2 Математика РЕ – ЗП ЗУЧ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
3 ИИ Математика Математика Математика ЧП ФВС
4 ИИ Музика АРТ – ФУЧ РЕ – ЗП ЗУЧ ФВС АЕ – ФУЧ
5 РЕ – ИУЧ АРТ -ФУЧ ФВС БК Математика ЧП
6 Час на класа Самоподготовка Час на класа ФВС ФВС – М АЕ – ИУЧ
7 ФВС – М Спорт Самоподготовка Самоподготовка ИИ Музика
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка БК Самоподготовка
9 ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ
ЗпИ
ЗпИЧЕТВЪРТЪК

Клас/час
3Четвъртък
1
БЕЛ РЕ – ЗП ЗУЧ Околен свят БЕЛ БЕЛ БЕЛ
2 БЕЛ БЕЛ РЕ – ЗП ЗУЧ ФВС БЕЛ Математика
3 ТШЕК БЕЛ Математика ЧО Математика ФВС
4 ФВС Математика БЕЛ РЕ – ЗП ЗУЧ АЕ – ФУЧ ТП
5 Самоподготовка ТП ФВС КМ АЕ – ФУЧ РЕ -ЗП ЗУЧ
6 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка АЕ – ФУЧ ТШЕК Музика
7 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка АЕ – ФУЧ МТ Самоподготовка
8 Самоподготовка ФВС – М Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
9 ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ


ПЕТЪК

Клас/час
1
3Петък
1
Околен Свят БЕЛ БЕЛ БЕЛ Час на класа БЕЛ
2 Математика Околен свят АЕ – ИУЧ Математика РЕ – ЗП ЗУЧ МТ
3 АРТ – ФУЧ ИИ ТП ЧП Математика Час на класа
4 КОСМ- ФУЧ ИИ АЕ – ИУЧ Музика ТП КОСМ – ФУЧ
5 Музика Час на класа Музика ТШЕК ЧП Математика
6 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка ТП Самоподготовка ФВС
7 Самоподготовка Самоподготовка КОСМ -ФУЧ Самоподготовка Самоподготовка РЕ – ЗП ЗУЧ
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
9 ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ