Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

РЕЗИДЕНТ #SMARTCITY

Екосистемата KAMCHIA#Smart city се състои от 7 клъстера, всеки от които е в тясно взаимодействие с останалите.

Еко-курортен клъстер

Какво ни дава позицията на резидент:

 • Среда, изграждаща се в хармония с природата. Възможността да възпитаваме децата да уважават и опазват заобикалящия ги свят.
 • Денонощна физическа и дигитална охрана, система за пожарна безопасност
 • Многофункционалността и предимствата на общирна и комфортна база с цялата необходима инфраструктура на сравнително малка площ.
 • Обслужването и ремонта на материалната база на Училището се осигурява от водеща фасилити компания в Европа.
 • Единствено в нашето Училище учениците и учителите имат достъп до всички помещения и съоръжения за хора с намалена подвижност, което дава възможност да се осигури приобщаващо присъствено обучение за такива деца.
 • Комфортни условия за учителите.
 • Шведска маса с ресторантски клас с меню от качествени продукти, изготвено от детски диетолог – закуска, обяд, следобедна закуска, вечеря, късна вечеря.
 • Възможност за настаняване на ученици на възраст над 12 години в общежитие- в комфортни стаи, под наблюдението на възпитатели, с програма за допълително образование и анимация. Никъде другаде в България няма общежития на училища.
 • Дневни летни и зимни лагери на училището, които се провеждат по програми, изготвени от професионални методисти по детски отдих.
 • Приоритетна възможност за участие от 12-годишна възраст в Академиите на  Камчия – тематични смени, които се провеждат в детските оздравтелни лагери “Радуга” и “Черноморски”.
 • Целогодишна работа на висококвалифицирани специалисти в организирането на детски отдих в общежитието и в Училището.
 • Стажове за големите ученици в професионални области: хотелиерство и ресторантьорство, организиране на детски отдих, спортен туризъм.
 • Безплатно участие на учениците в разнообразни събития – фестивали, концерти, изложби, спортни състезания и дискотеки, организирани от другите резиденти и клиенти на клъстера.

Какво даваме ние като резидент:

 • Заплащане за услуги
 • Опосредствена реклама на хотелите «от уста на уста»
 • Възможност за тестване на най-новите и перспективни услуги и продукти
 • Възможност за практика на обучаващите се в Училището за вожати и аниматори, за да подпомогане обучението на собствени кадри
 • Родителите и учителите – това са клиенти на хотелската база

Останалите клъстери на екосистемата са изцяло ексклузивни за нашето Училище!

Училището стана част от Научно-образователния клъстър и площадка за прилагане на иновации.

Научно-образователен клъстер

Какво ни дава позицията на резидент:

 • Използване на Учебно-възпитателния център, който има непрофилни за Училището функции и задачи. Например, Авиокосмическия център и Планетариума, Обсерваторията, които са включени в програмата на Училището като част от иновативни обучаващи курсове, мултипредметни уроци или допълнителни образователни продукти. Използва се също и Медийния център с радио и телевизионно студио със собствени канали.
 • Индивидуални продукти – такива като програмата за кондиционна физическа подготовка за деца и младежи KID-моушън, разработена специално за Училището от професор Карабиберов, човек със световноизвестно име и треньор на шампиони.
 • Работа с партньорски университети, която дава възможност не само за методическа помощ на педагозите, но и поглед към следващата стъпка по пътя на получаване на образование за учениците.
 • Работа с училища от зоните на приятелство (френд-зони) – международни научни и творчески проекти, приятелско общуване на живо с деца и младежи от други страни.
 • За децата е много важно общуването с участниците в стажантските програми – стажанти от различни университети, когато виждат своето близко бъдеще и не усещат възрастова бариера.
 • В нашето Училище руският език се изучава задълбочено като чужд и има възможност да се изучава допълнително и като роден език. Балканският център по русистика, създаден от Държавния институт за руски език «А. С. Пушкин» като резидент на клъстъра, предлага широки възможности както за преподавателите, така и за учениците.

Какво даваме ние като резидент:

 • Площадка за разработване на иновационни образователни програми
 • Материали за дисертации, изследвания, статистически отчети
 • Възможност за практика на педагози, психолози и треньори
 • В дългосрочен план, след разработването на програмата ВУЗ-Камчия, приток от бъдещи студенти

Иновационен клъстер

Какво ни дава позицията на резидент:

 • Участие в менторската програма за деца и педагози.
 • Стажове за големите ученици в бизнес-инкубатора/акселератора и стартъп-студиото, получаване на опит в областта на предприемачеството, креативното мислене и реализирането на бизнес-идеи.
 • Безплатно участие в евенти, възможност за приобщаване към световния опит.
 • Възможност да се видят на практика нови идеи, иновативни решения, вдъхновение за собствени бъдещи стартъпи.

Какво даваме ние като резидент:

 • Площадка за разработване и подготвяне на стартъпи, безплатни тествания на продукти за деца и младежи.
 • Нескъпа работна сила във вид на стажанти.
 • Нашите родители бизнесмени са възможни инвеститори в стартъпите и потребители на услугите на бизнес-инкубатори/акселератора.

Спортен клъстер

Какво ни дава позицията на резидент:

 • Използване на уникален, единствен на Балканите Спортен комплекс, построен по олимпийски стандарти, за часовете по физическо възпитание, допълнителни часове, работа на секциите.
 • Възможност за срещи с шампиони и известни спортисти като волейболиста Казийски, футболиста Стоичков, шахматистката Галунова, известната в бойните изкуства Станимира Петрова и много други, които вдъхновяват и мотивират децата.

Какво даваме ние като резидент:

 • Площадка за изследвания, методически разработки, събиране на статистически материали, здравни показатели, конституции и др. в областта на детския фитнес и спорт.
 • Родителите на децата използват спортните съоръжения и създават поток от клиенти през зимния сезон.

Медицински клъстер

Какво ни дава позицията на резидент:

 • Контрол на здравословното състояние на учениците, редовни и цялостни медицинкси прегледи на място.
 • Насърчаване на здравословен начин на живот и хранене.
 • Профилактика и консултации от специалисти.
 • Първа помощ в случай на инциденти.

Какво даваме ние като резидент: 

 • Площадка за провеждане на статистически анализ сред деца и юноши, материал за научна работа.
 • Родителите и учителите осигуряват поток през зимния сезон.

Конферентно-изложбен клъстер

Какво ни дава позицията на резидент:

Възможност за участие като зрители на учители, ученици и родители в най-широк спектър от мероприятия

Какво даваме ние като резидент:  

– Допълнителна напълняемост на залата по време на събития

– Възможност за използване на потенциала на родителите бизнесмени и творческите способности на децата

Жилищен клъстер

Какво ни дава позицията на резидент:

 • Възможност за временно или постоянно настаняване на служители.
 • В дългосрочен план – при строителството на нови обекти – да се предоставя служебно жилище като конкурентно предимство при привличането на кадри и хедхънтинга.
 • Възможност за родителите да наемат жилище и да живеят с децата си постоянно или временно.

Какво даваме ние като резидент:   

 • При продажба или наемане на жилище съществува голямо предимство – добро училище и детска градина на територията на Комплекса.
 • Родителите създават заетост на легловия фонд през зимния сезон.

Нашето училище е учебно заведение и трябва да се занимава с обучението и възпитанието на децата, да мисли как и на какво да ги научи, какви навици и умения да развие у тях, за да пораснат успешни, щастливи и здрави. Именно с това се занимава нашият екип, посвещавайки цялата си енергия и време.

С всичко останало, което ни осигурява тази възможност се занимава Kamchia#Smartcity. Нито едно училище в региона не разполага със собствени сили и средства, за да работят за него целогодишно цели екипи от първокласни професионалисти в различни области, както това се прави в рамките на екосистемата.

Бързо, качествено, с прилагане на иновативни методи, техники и средства, с индивидуален подход. За всичко това сме безкрайно благодарни на Kamchia#Smartcity, а ние от своя страна се стараем да изпълняваме ролята си в тази екосистема, като я подкрепяме и допълваме дейностите на другите оператори и резиденти, помагайки им да достигнат успехи за благото на нашите деца, нашата страна и целия свят.