Родителска среща с участието на представител на Съвета на директорите на СОК “Камчия” ЕАД