Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

РЪКОВОДСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Лазар Стоянов

Управител на ЧСУ ``Юрий Гагарин``

Снежина Иванова

Директор на ЧСУ ``Юрий Гагарин``, учител по Български език и литература

Марияна Славчева

Заместник-директор учебна дейност,
учител по математика, технологии и предприемачество

Веселина Янкова

Заместник-директор по организационни дейности,
преподавател по технологии и предприемачество

Николай Николов

Заместник-директор по административно-стопанска дейност

Леонид Караваев

Координатор на международни проекти

Даниел Ефтимов

Ръководител на Медийния център

Зорница Пеева

Административен секретар на Училището

Ани Петкова

Учител на подготвителна група

Бистра Йорданова

Начален учител

Венцислава Димитрова

Възпитател, Учител ``Традиция, бит и култура``

Веселина Любенова

Възпитател

Геновева Неделчева

Възпитател

Добромира Цвяткова

Начален учител, изобразително изкуство

Живко Стоев

Учител по физическо възпитание

Илияна Чобанова

Начален учител

Маринела Георгиева

Начален учител

Мина Чавдарова

Начален учител

Надя Райчева-Сивкова

Начален учител

Надежда Газибарова

Учител по физическо възпитание

Мария Володина

Учител по Руски език и литература

Вера Статева

Учител по Руски език и литература

Калинка Крачева

Учител по Руски език и литература

Илиана Михайлова

Учител по Химия и Физика

Кристалина Бороджиева

Учител по Биология, География и Икономика

Мария Димитрова

Учител по Български език и литература

Мая Калеева

Учител по музика

Петя Данева

Учител по История, География и Икономика

Преслава Алексиева

Учител по Английски език

Светослава Петрова

Учител по Английски език

Симеон Кулиш

Учител по История и обществознание

Юлия Сотирова

Учител по Информатика и информационни технологии

Илина Йорданова

Учител по Математика

Стоянка Рашкова

Учител по Математика

Таня Иванова

Учител по История, География и Икономика

Янина Костюченко

Учител по Английски и Руски език