РЪКОВОДСТВО

Управител

Лазар Стоянов
Тел.: +359 51 448806

Директор

Снежина Иванова
Тел: +359 877 665 635

Заместник – директор Учебна дейност

Гергана Ненкова
Тел.: +359 894 479 071

Заместник – директор организационна дейност

Веселина Янкова
Тел.: +359 887 422 430

Заместник – директор административна и стопанска дейност

Николай Николов
Тел: +359 893 338 491