РЪКОВОДСТВО

Управител

Лазар Стоянов
Тел.: +359 51 448806

Директор

Снежина Иванова
Тел: +359 877 665 635

Зам. – директор „Учебна дейност“

Гергана Ненкова
Тел.: +359 894 479 071

Зам. – директор АСД

Николай Николов
Тел: +359 893 338 491

Зам. – директор ЗДОД

Веселина Янкова
Тел.: +359 887 422 430