Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

Сложна и професионална задача не можа да се опре на учениците от 12Б клас