Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

«Спорт»

Бъдещи олимпийци! По време на занятията по ,,Спорт“, които се провеждат в модерния физкултурен салон на ЧСУ „Юрий Гагарин“, учениците имат възможността да се запознаят със спецификите в различните спортни дисциплини.