ПСИХОЛОГ

Училищен психолог

Камелия Николова

Тел: 0877 663 774

Консултации с родители: При предварително уговорена среща

ЧИСТ ВЪЗДУХ

БЕЗОПАСНА СРЕДА

КВ. М. ЗЕЛЕНА ПЛОЩ