Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

Театрална школа “Алени платна”

Твори и побеждавай! /български или чужд език/ Учениците се запознават и овладяват основните принципи на творческия процес, развиват въображението и креативността си, придобиват умения за работа в екип. Учат се да се изказват уверено и свободно пред голяма аудитория и да изграждат ефективни комуникационни умения. Чрез този предмет, учениците имат възможността да се ориентират в избора на бъдеща професия, участвайки в игри с професионална ориентация.