Учебен план І – ХІІ клас

Ние от Частно средно училище „Юрий Гагарин“ поемаме отговорността да осигурим:

Обучението е в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен, отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 28 май 2001 г и НАРЕДБА №4 от 30 ноември 2015 г. ., по учебните програми на Министерство на образованието и науката.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Организация на учебния ден Начало на учебния ден Край на учебния ден Особености при организацията на учебния ден
I – IV клас 8:30 часа 16:30 часа Целодневна организация
V – XII клас 8:30 часа 14:50 часа Полудневна организация

UUP-1а

UUP-1б

UUP-2A

UUP-2б

UUP-3а-иновативно

UUP-3б-иновативно

UUP-4а

UUP-4б

UUP-5а

UUP-5б

UUP-6а-иновативно

UUP-6б

UUP-7а

UUP-7б

UUP-8а

UUP-8б

UUP-9

UUP-10А

UUP-10Б