Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

Учебници за гимназиален етап за учебната 2021 / 2022 година