Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Органите на самоуправление в ЧСУ „Юрий Гагарин“ дават възможност на децата да участват във взимането на решения в училището, като по този начин влияят пряко върху стратегията му за развитие, да участват в управлението на училището и да организират събития, които представляват интерес за тях.

 

Съставът на органите на самоуправление се избира с тайно гласуване между кандитатите. Учениците предлагат сами своите кандидатури.

 

Куратори на проекта:
Д.Генкова / Училищен психолог/

К. Бороджиева / Учител /

 

Структура за самоуправление:

 

🔹 Президент:

Мария Фукита/ 9-тый А клас/.

🔹 Вице-президент:

Виктор Тулин /11 А клас/

🔹 Съвет на министрите /Министерски съвет/:

Министерство на образованието: Борис Панайотов /6- а клас/

Министерство на здравето и спорта: Анджелина Баева/4- а клас/;

Министерство на реда и дисциплината: Ренат Титеренко/6-б клас/;

Министерство на културата и творчеството:  Алис Ремзиева/10- а клас/;

Министерство по комуникациите и връзките с обществеността: Мария Изичева/4-а клас/

 

🔹 Кметове:

/от 1 до 12 клас/

Николай Крумов- 1- А клас

Марияна Лалева – 2 А клас

Ксения Шулика – 3А клас

Матея Иванова – 4 -А клас

Десислава Димитрова -5 -А клас

Борис Панайотов – 6 -А клас

Ренат Титаренко – 6 -Б клас

Иван Георгиев – 7- А клас

Луиз Чауш – 7 -Б клас

Луиза Манолова – 8- А клас

Мария Фукита – 9- А клас

Назир Хашиев – 10- А клас

Виктор Тулин – 11-А клас

Виктор Пенев – 12- А клас