Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Органите на самоуправление в ЧСУ „Юрий Гагарин“ дават възможност на децата да участват във взимането на решения в училището, като по този начин влияят пряко върху стратегията му за развитие, да участват в управлението на училището и да организират събития, които представляват интерес за тях.

Съставът на органите на самоуправление се избира с тайно гласуване между кандитатите. Учениците предлагат сами своите кандидатури.

Изборите за ръководни органи се проведоха на 17 декември 2021 г.

Структура за самоуправление:

🔹 Президент:

Андрея Пенева, 10 клас.

🔹 Вицепрезидент:

Мануел Ебнер, 12б клас.

🔹 Съвет на министрите /Министерски съвет/:

Министерство на образованието: Анестина Левенова, 12А клас;

Министерство на здравето и спорта: Християна Лазарова, 8 клас;

Министерство на реда и дисциплината: Иван Георгиев, 6А клас;

Министерство на културата и творчеството: Сияна Атанасова, 4 клас;

Министерство по комуникациите и връзките с обществеността: Елизавета Старикова, 10 клас

🔹 Кметове