Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

УЧИЛИЩНА ТАКСА

Училищна такса за 2023-2024

Действащи цени в момента:

Подготвителна група:  7 450лв.

1-7 клас:  9 060лв.

8-12 клас:  8 695лв.

Такса обучение за 2023-2024г. ( с отстъпка )

1.Отстъпка 10% от базова цена.

При подписан договор до 30.12.2022г.

Заплащане 20% до 15.02.2023г,

Остатък до 10.09.2023г.

2.Отстъпка  5% от базова цена.

При подписан договор до 31.01.2023г.

Заплащане 25% до 15.03.2023г,

Остатък до 10.09.2023г.

 

 

1.Такси 2023-2024г. (без отстъпка)

При подписан договор до 28.02.2023г.

Заплащане 30% до 15.04.2023г.

Остатък до 10.09.2023г.

2.Такса + 5% върху цената

При подписан договор до 31.03.2023г.

Заплащане 40% до 15.05.2023г.

Остатък до 10.09.2023г.

3.Такса + 10% върху цената

При подписан договор до 30.04.2023г.

Заплащане 35% до 15.05.2023г.

Остатък до 10.09.2023г.

4.Такса + 15% върху цената

При подписан договор до 31.05.2023г.

Заплащане 45% до 15.06.2023г.

Остатък до 10.09.2023г.

5.Такса + 20% върху цената

При подписан договор до 30.06.2023г.

Заплащане 50% до 15.07.2023г.

Остатък до 10.09.2023г.

6.Такса + 25% върху цената

При подписан договор до 31.07.2023г.

Заплащане 70% до 15.08.2023г.

Остатък до 10.10.2023г.

7.Такса + 30% върху цената

При подписан договор до 31.07.2023г.

Заплащане 60% до 15.08.2023г.

Остатък до 10.11.2023г.

8.Такса + 35% върху цената

При подписан договор до 31.08.2023г.

Заплащане 70% до 10.09.2023г.

Остатък до 10.12.2023г.

 

Всички договори подписани след 31.08.2023г. ще бъдат с 40% увеличение!