Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

1-ви Пушкински  клас през учебната 2022/2023 година