ERP система и виртуални класни стаи

ЕРП система е онлайн платформа, създадена специално за ЧСУ “Юрий Гагарин”, която изцяло отговаря на потребностите за учебния процес.

Системата е с контролиран достъп за ученици, родители и учители. Тя дава възможност за безпроблемно протичане на онлайн обучения, родителски срещи и семинари. Чрез системата родители и ученици имат достъп до цялостната информация, касаеща всеки един от тях. Могат да се запознаят с учебния материал, преподаван в часовете, с  поведението на децата си, а относно информацията за оценките – ЕРП разполага с  единствен по рода си електронен дневник.


Blue and Pink Circle Games Influencer Neon Noir Facebook Post Set

 


  • Виртуалната класна стая е онлайн базирана среда за преподаване и учене, която имитира качествата на директното обучение в класната стая.


  • Учителите и учениците могат да дискутират, да гледат презентации, да обсъждат, да задават и да отговарят на въпроси чрез различните функции.
  • За обезпечаване на учениците с учебни материали е създадена библиотека, в която се съхраняват учебници, ръководства и други помагала. Електронните книги могат да се качват в различни формати (примерно PDF и DOC), а също могат да се дават линкове към ресурси, публикувани в Интернет (примерно Khan Academy), в това число към платформи за споделяне на видео (примерно YouTube).Освен за онлайн обучение, системата е и информационен портал, съдържащ файлове, информиращи за промени в учебния процес, графици на учебното разписание, на домашните задачи и проекти, седмични програми, както и развлекателни новини и  открити дискусии преди, по време и след съответния учебен час.