ПРОГРАММА 1-4 КЛАСС

ПОНЕДЕЛНИК

ПОНЕДЕЛНИК

Клас/час
1
3

Понеделник
1
БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ РЕ – ЗП ЗУЧ
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
3 Математика ФВС Математика Математика Математика БЕЛ
4 Музика ТШЕК Музика Час на класа КОСМ – ФУЧ Математика
5 АЕ – ИУЧ Музика Самоподготовка ИИ РЕ – ЗП ЗУЧ КМ
6 ФВС КОМС -ФУЧ Спорт ИИ КМ ЧП
7 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Музика Самоподготовка
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка ФВС – М Самоподготовка Самоподготовка
9 ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ
ВТОРНИК

ВТОРНИК

Клас/час
1
3Вторник
1 БЕЛ БЕЛ БЕЛ РЕ – Зп ЗУЧ БЕЛ БЕЛ
2 БЕЛ ФВС БЕЛ РЕ – ИУЧ ЧО Математика
3 Математика Математика ИИ ФВС РЕ – ЗП ЗУЧ ЧО
4 ТП АЕ – ИУЧ ИИ БЕЛ РЕ – ИУЧ ИИ
5 Спорт АЕ – ИУЧ ТШЕК ЧО ФВС БК
6 РЕ – ФУЧ Самоподготовка ИТ – ИУЧ Самоподготовка Самоподготовка АЕ – ФУЧ
7 Самоподготовка ИТ – ИУЧ ФВС – М КОСМ – ФУЧ Музика Самоподготовка
8 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка ЕПП Самоподготовка ФВС – М
9 ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ

СРЯДА

СРЯДА

Клас/час  

Сряда

1 Математ. БЕЛ РЕ БЕЛ МУЗ./Арт.р. МУЗ./Арт.р. БЕЛ Математ.
2 БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ Музика БЕЛ РЕ
3 Ок. Св. Математ. Из.изк. Из.изк. БЕЛ БЕЛ ФВС Музика
4 Из.изк. Музика Ок. Св. АЕ-ИУЧ РЕ ЧО ЧО Из.изк.
5 Из.изк. Пилчева ФВС АЕ-ИУЧ ЧП ФВС Неделчева Из.изк.
6 ИТ-ФУЧ АЕ – ФУЧ АЕ – ФУЧ Пилчева Спорт/Бълг.к Спорт/Бълг.к Техн. и пр. ФВС
7 Чобанова АЕ – ФУЧ АЕ – ФУЧ Пилчева Неделчева РЕ ИТ-ФУЧ МОСД
8 Чобанова ЦОУД-Цвятк. Камбурова Пилчева Астр.-ФУЧ Неделчева РЕ ИТ -фУЧ
9 ЦОУД-Цвятк. Астр.-ФУЧ

ЧЕТВЪРТЪК

ЧЕТВЪРТЪК

Клас/час
3Четвъртък
1
БЕЛ РЕ – ЗП ЗУЧ Околен свят БЕЛ БЕЛ БЕЛ
2 БЕЛ БЕЛ РЕ – ЗП ЗУЧ ФВС БЕЛ Математика
3 ТШЕК БЕЛ Математика ЧО Математика ФВС
4 ФВС Математика БЕЛ РЕ – ЗП ЗУЧ АЕ – ФУЧ ТП
5 Самоподготовка ТП ФВС КМ АЕ – ФУЧ РЕ -ЗП ЗУЧ
6 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка АЕ – ФУЧ ТШЕК Музика
7 Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка АЕ – ФУЧ МТ Самоподготовка
8 Самоподготовка ФВС – М Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка
9 ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ ЗпИ


ПЕТЪК

ПЕТЪК

Клас/час  

Петък

1 РЕ-ИУЧ БЕЛ Математ. Математ. Математ. Математ. Из.изк. Математ.
2 БЕЛ БЕЛ Музика Ок. Св. БЕЛ БЕЛ Из.изк. ЧП
3 Математ. Математ. Техн. и пр. РЕ ИТ/екология ИТ/екология Математ. БЕЛ
4 Музика ФВС Ч.кл. Музика ФВС Из.изк. ЧП РЕ
5 ФВС РЕ-ИУЧ Чобанова Пилчева ЧО Из.изк. Ч.кл. Чкл.
6 ЦОУД-Запр. Камбурова МОСД Консулт. Неделчева Консулт. ЦОУД-Чавд. Пилчева
7 ЦОУД-Запр. ЦОУД- Цв. Консулт. Камбурова РЕ Неделчева Чобанова Пилчева
8 ЦОУД-Запр. ИТ-ФУЧ РЕ – ФУЧ Камбурова Неделчева РЕ Чобанова Пилчева
9