Адрес: к.к. Камчия, община Аврен, област Варна
+359 877 665 635    gagarin.kamchia@gmail.com   

ПРОГРАМА VIII – XII КЛАС

ПОНЕДЕЛНИК

ПОНЕДЕЛНИК

Клас/Час VIIIа IXа Xа XIа XIIа  
1 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа  
2 Немски език История География Информационни технологии – Модул 1 Информатика – Модул 3  
3 Немски език Английски език История Информационни технологии – Модул 1 Информатика – Модул 3  
4 Философия Биология и здравно образование Български език и литература Информатика-М1 Информационни технологии-М3  
5 Немски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Информатика-М1 Информационни технологии-М3  
6 Немски език Руски език Руски език-ИУЧ/Английски език-ИУЧ Физическо възпитание и спорт Гражданско образование  
7 Изобразително изкуство Химия и опазване на околната среда Философия Английски език-ФУЧ Физическо възпитание и спорт-Модул  
8            

ВТОРНИК

ВТОРНИК

Клас/Час VIIIа IXа Xа XIа XIIа  
1 Немски език Физика и астрономия Биология и здравно образование Гражданско образование Български език и литература  
2 Немски език Музика Български език и литература Информационни технологии-М2 Информатика-М3  
3 Физическо възпитание и спорт География Физика и астрономия Информационни технологии-М2 Информатика-М3  
4 Математика История Английски език / Руски език – Задължителен предмет Информатика-М1 Информационни технологии-М4  
5 Немски език Математика Английски език / Руски език – Задължителен предмет Информатика-М1 Информационни технологии-М4  
6 Немски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език-ПП/История-ПП  

 

7

 

Руски език-ИУЧ Руски език Български език и литература – ФУЧ Физическо възпитание и спорт -Модул Английски език-ПП/История-ПП  

СРЯДА

СРЯДА

Клас/Час VIIIа IXа Xа XIа XIIа  
1 Немски език Руски език Руски език-ИУЧ/Английски език-ИУЧ Биология и здравно образование/История-ПП Математика  
2 Немски език Информатика-ИУЧ Математика  Информационни технологии-ИМ-КГ Английски език/Руски език  
3 Физическо възпитание и спорт Информатика-ИУЧ История Информационни технологии-ИМ-КГ Английски език/Руски език  
4 Руски език-ИУЧ История Химия и опазване на околната среда Информационни технологии-ИМ-КГ Физическо възпитание и спорт  
5 Български език и литература Химия и опазване на околната среда Философия Руски език/Английски език Информационни технологии-ИМ-КМ  
6 Немски език Философия Биология и здравно образование Руски език/Английски език Информационни технологии-ИМ-КМ  

 

7

Немски език Английски език-ФУЧ Физическо възпитание и спорт-Модул Математика Информационни технологии-ИМ-КМ  
8            

ЧЕТВЪРТЪК

ЧЕТВЪРТЪК

Клас/Час VIIIа IXа Xа XIа XIIа  
1 Български език и литература Математика Информационни технологии-ИУЧ Биология и здравно образование-ПП/История-ПП Математика  
2 Математика Английски език / Руски език  Информационни технологии-ИУЧ Биология и здравно образование-ПП/История-ПП Български език и литература  
3 Немски език Български език и литература История Физическо възпитание и спорт Български език и литература  
4 Немски език Български език и литература Математика Информатика – ИМ Физическо възпитание и спорт  
5 Немски език История Химия и опазване на околната среда Информатика – ИМ Руски език /Английски език  
6 Немски език География Физическо възпитание и спорт Български език и литература-РП/Химия и опазване на околната среда-РП Английски език-ПП/История-ПП  
7 Информатика-ФУЧ Физическо възпитание и спорт-Модул География Български език и литература-РП/Химия и опазване на околната среда-РП Информатика-ФУЧ  

 

ПЕТЪК

ПЕТЪК

Клас/Час VIIIа IXа Xа XIа XIIа  
1  Немски език Физика и астрономия История Математика Руски език / Английски език  
2 Немски език Математика Руски език / Английски език Биология и здравно образование-ПП/История-ПП Български език и литература-РП  
3 Български език и литература Руски език / Английски език Руски език / Английски език Биология и здравно образование-ПП/История-ПП Български език и литература-РП  
4 Български език и литература Информационни технологии Информатика-ИУЧ Български език и литература Английски език-ПП/История-ПП  
5 Информационни технологии Биология и здравно образование Информатика-ИУЧ Български език и литература Английски език-ПП/История-ПП  
6 Математика Физическо възпитание и спорт Физика и астрономия Английски език/Руски език Информатика-ИМ  
7 Физическо възпитание и спорт-Модул Химия и опазване на околната среда Изобразително изкуство Английски език/Руски език Информатика-ИМ